DWOQs tänk

Utvecklingsmöjligheterna idag känns i mångt och mycket obegränsade. Både för organisationer och individer. Kundorienterade organisationer, kraftfull teknik, en modern syn på ledarskap och tydliga samhällskrav ger stöd för allas utveckling. Alla dessa faktorer har sammantaget gett att kunderna tagit en del av makten, medarbetarna tagit en del och att en mindre del finns kvar hos cheferna.

Läs mer

Om DWOQ

Alla måste börja någonstans. Vi började som ett helt traditionellt företag som i grunden var underleverantör till en fastighetsägare. Det var 7 år sedan vi bestämde oss för att slå in på den nya vägen.

Läs mer

Våra verksamheter

Vi lever i socialt intensiva miljöer. Vi har lärt oss grunderna i hur de bäst fungerar. Vi ser ständigt nya möjligheter och ibland resulterar dessa i start av bolag. Vi investerar kunskap om socialt intensiv logik i de verksamheter vi driver.

Våra bolag

Fixit!

Fixit! startades som en konsekvens av att kartan för fastighetsskötsel började ritas om av Storholmen 2-2-2. I arbetet med att formulera ett nytt erbjudande inom fastighetsskötsel så visade det sig att logiken behövde beskrivas på nytt sätt och Fixit! föddes i den processen. Fixit!s utgångspunkt är egentligen mycket enkel och de tjänster som Fixit! utför bygger på en av Richard Normans grundläggande insikter för tjänsteleveranser: Vad kan vi göra för kunden, så kunden slipper göra det kunden inte vill göra.

www.s-fixit.se

Borätt Forum

Med över 30 år på nacken är Borätt Forum Sveriges ledande forum för kunskapsutveckling i styrelserna i landets bostadsrättsföreningar. Borätt Forum för helt enkel samman de som behöver lära sig med de som kan utbilda. Detta utbyte sker i tidningen Borätt, över webben, under Borättkvällar och via en unik styrelsechat.

www.borattforum.se

DWOQ

DWOQ – Holdingbolaget i gruppen.

www.dwoq.se

DWOQ Europe

Med tiden har vi förstått att vårt sätt att bygga företag även passar för andra geografier än den svenska. 2019 startade vi därför DWOQ Europe i Spanien.
I Spanien erbjuder vi för närvarande två av våra koncept: Fixit! och The Lux AW Club.

XUQ Consulting

Sättet DWOQ bygger sina företag på är unikt och sättet det görs på vilar på egen forskning och omfattande praktisk erfarenhet. Erfarenheter genererade från DWOQs verksamhet och från andra företag. För att möta efterfrågan från verksamheter utanför DWOQ så har XUQ Consulting bildats.

www.xuq.se

Storholmen Förvaltning

Från start var det Storholmen Förvaltning som DWOQ utvecklades från. Storholmen Förvaltning grundades 1993 och har sedan start erbjudit ekonomisk förvaltning till bostadsrättsföreningar i Stockholm. Över tid har nya erbjudanden skapats inom företaget som kompletterar den ekonomiska förvaltningen, såsom teknisk förvaltning, driftansvarig förvaltning och styrelsesupport.

Storholmen Förvaltning har även tilldelats det prestigefyllda kreditbetyget AAA.

www.storholmen.se

Nyheter

Storholmen Förvaltning levererar nytt toppresultat

11 juli 2024|

Angående Storholmen Förvaltnings resultat 2023. Årsredovisningen har precis blivit klar och den är verkligen intressant och kul läsning. Storholmen Förvaltnings årsredovisning i korthet: - Intäkterna ökade med 24% från 2022 till 2023. Det är mycket [...]

Storholmen Förvaltning har tilldelats det prestigefyllda kreditbetyget AAA

26 oktober 2023|

Storholmen Förvaltning, ett av Sveriges mest framstående fastighetsförvaltningsföretag, har nyligen blivit tilldelat det eftertraktade kreditbetyget AAA. Denna imponerande utmärkelse bekräftar företagets höga finansiella stabilitet och förmåga att upprätthålla en pålitlig ekonomisk prestanda.  Kreditbetyget AAA, den [...]

Fixit! och 2-2-2 slås samman

5 oktober 2023|

För att bättre möta kundbehov och för att skapa en än effektivare hantering av den växande ärendemängden i Fixit! så slås Fixit! och 2-2-2 ihop. Bolaget Fixit! stängs och personalen i Fixit! flyttar till 2-2-2 [...]

Flera nyheter

Mer om DWOQ

Vi ser ständigt nya möjligheter och ibland resulterar dessa i start av bolag.

Mer om DWOQ och våra verksamheter

WIKI-SKRIPT-WRETMAN-BS

Inom DWOQ koncernen arbetar vi med med SCRIPT, WIKI och Business Support. Vår inspiration kommer från Tore Wretmans liv och insatser som vi även valt att uppkalla vårt tankespår efter.

Läs mer om hur vi arbetar