DWOQs tänk

Utvecklingsmöjligheterna idag känns i mångt och mycket obegränsade. Både för organisationer och individer. Kundorienterade organisationer, kraftfull teknik, en modern syn på ledarskap och tydliga samhällskrav ger stöd för allas utveckling. Alla dessa faktorer har sammantaget gett att kunderna tagit en del av makten, medarbetarna tagit en del och att en mindre del finns kvar hos cheferna.

Läs mer

Om DWOQ

Alla måste börja någonstans. Vi började som ett helt traditionellt företag som i grunden var underleverantör till en fastighetsägare. Det var 7 år sedan vi bestämde oss för att slå in på den nya vägen.

Läs mer

Våra verksamheter

Vi lever i socialt intensiva miljöer. Vi har lärt oss grunderna i hur de bäst fungerar. Vi ser ständigt nya möjligheter och ibland resulterar dessa i start av bolag. Vi investerar kunskap om socialt intensiv logik i de verksamheter vi driver.

Våra bolag

Storholmen Direkt

Storholmen Direkt är hjärtat i DWOQs totala verksamhet och fungerar som kundtjänst för alla verksamheter. Storholmen Direkt har även ett egenutvecklat workflowsystem som knyter samman DWOQs olika tjänster med kunder och partner. Storholmen Direkt kommer under 2019 att bolagiseras eftersom tjänsterna som erbjuds är av hög och unik kvalitet också efterfrågas av företag utanför DWOQ.

www.storholmendirekt.se

Fixit!

Fixit! startades som en konsekvens av att kartan för fastighetsskötsel började ritas om av Storholmen 2-2-2. I arbetet med att formulera ett nytt erbjudande inom fastighetsskötsel så visade det sig att logiken behövde beskrivas på nytt sätt och Fixit! föddes i den processen. Fixit!s utgångspunkt är egentligen mycket enkel och de tjänster som Fixit! utför bygger på en av Richard Normans grundläggande insikter för tjänsteleveranser: Vad kan vi göra för kunden, så kunden slipper göra det kunden inte vill göra.

www.s-fixit.se

Borätt Forum

Med över 30 år på nacken är Borätt Forum Sveriges ledande forum för kunskapsutveckling i styrelserna i landets bostadsrättsföreningar. Borätt Forum för helt enkel samman de som behöver lära sig med de som kan utbilda. Detta utbyte sker i tidningen Borätt, över webben, under Borättkvällar och via en unik styrelsechat

www.borattforum.se

DWOQ Europe

Med tiden har vi förstått att vårt sätt att bygga företag även passar för andra geografier än den svenska. 2019 startade vi därför DWOQ Europe i Spanien.
I Spanien erbjuder vi för närvarande två av våra koncept: Fixit! och The Lux AW Club.

Storholmen Förvaltning

Från start var det Storholmen Förvaltning som DWOQ utvecklades från. Storholmen Förvaltning grundades 1993 och har sedan start erbjudit ekonomisk förvaltning till bostadsrättsföreningar i Stockholm. Över tid har nya erbjudanden skapats inom företaget som kompletterar den ekonomiska förvaltningen, såsom teknisk förvaltning, driftansvarig förvaltning och styrelsesupport.

www.storholmen.se

XUQ Consulting

Sättet DWOQ bygger sina företag på är unikt och sättet det görs på vilar på egen forskning och omfattande praktisk erfarenhet. Erfarenheter genererade från DWOQs verksamhet och från andra företag. För att möta efterfrågan från verksamheter utanför DWOQ så har XUQ Consulting bildats.

www.xuq.se

DWOQ

DWOQ – Holdingbolaget i gruppen.

www.dwoq.se

Storholmen 2-2-2

Detta är ett av DWOQs fastighetsskötselföretag. 2-2-2 byggs med inriktning mot ökande kunskapsinnehåll i leveransen och givetvis baserat på det sätt som DWOQs verksamheter ska byggas. 2-2-2 har varit operativt sedan årsskiftet 2014/2015 och har sedan dess tydligt visat att det går att implementera ett modernt teambaserat arbetssätt inom fastighetsskötsel.

www.2-2-2.se

Storholmen Projekt

Storholmen Projekt började som en idé i tankespåret Wretman och har över tid utvecklats till ett erbjudande inom tekniskt relaterad projektledning till främst bostadsrättsföreningar i Stockholm. Storholmen Projekt bygger självklart sin verksamhet enligt DWOQs grund för företagsbyggande och har utvecklat en egen projektmodell.

www.s-projekt.se

Stockholm 647

Mötesmarknaden är enorm. Interna möten, externa möten, events etc. Möten är viktiga, oavsett om de sker privat eller på jobbet. Det finns gemensamma beröringspunkter mellan alla typer av möten vilket Stockholm 647 tagit fasta på, sammanställt erfarenheter och skapat format för såväl affärsmöten som nöjesmöten. I Stockholm 647s kollektion finns därför idag över 10 format för affärsmöten och 3 för nöjesmöten. Nya format utvecklas löpande och Stockholm 647 skräddarsyr även möten vid behov. Stockholm 647 har ett eget mötescentrum i Johanneshov, stort nog för att klara de flesta möten.

www.stockholm647.se

Nyheter

Nätverksmöte i Stockholm

25 februari 2020|

Tisdag 10/3 kl 17.00 presenterar DWOQ sitt tänk på F5 Networking i Spårvagnshallarna.

Lunchmöte i Sundsvall

25 februari 2020|

Fredag 13/3 kl 11.30 på Markndsföreningens lunch kommer DWOQ att presentera sitt tänk. Lunchen är på Quality Hotel.

AW-möte i Göteborg

25 februari 2020|

Torsdag 12/3 kl 17.00 presenterar DWOQ sitt tänk på Hotel Avalon i Göteborg.

Flera nyheter

Mer om DWOQ

Vi ser ständigt nya möjligheter och ibland resulterar dessa i start av bolag.

Mer om DWOQ och våra verksamheter

Wretman

Inom DWOQ har vi inspirerats av Tore Wretmans liv och insatser. För att hylla den man som så tydligt inspirerat oss så har vi valt att uppkalla vårt tankespår efter honom.

Gå till tankespåren