DWOQs tänk

Utvecklingsmöjligheterna idag känns i mångt och mycket obegränsade. Både för organisationer och individer. Kundorienterade organisationer, kraftfull teknik, en modern syn på ledarskap och tydliga samhällskrav ger stöd för allas utveckling. Alla dessa faktorer har sammantaget gett att kunderna tagit en del av makten, medarbetarna tagit en del och att en mindre del finns kvar hos cheferna.

Läs mer

Om DWOQ

Alla måste börja någonstans. Vi började som ett helt traditionellt företag som i grunden var underleverantör till en fastighetsägare. Det var 7 år sedan vi bestämde oss för att slå in på den nya vägen.

Läs mer

Våra verksamheter

Vi lever i socialt intensiva miljöer. Vi har lärt oss grunderna i hur de bäst fungerar. Vi ser ständigt nya möjligheter och ibland resulterar dessa i start av bolag. Vi investerar kunskap om socialt intensiv logik i de verksamheter vi driver.

Våra bolag

Fixit!

Fixit! startades som en konsekvens av att kartan för fastighetsskötsel började ritas om av Storholmen 2-2-2. I arbetet med att formulera ett nytt erbjudande inom fastighetsskötsel så visade det sig att logiken behövde beskrivas på nytt sätt och Fixit! föddes i den processen. Fixit!s utgångspunkt är egentligen mycket enkel och de tjänster som Fixit! utför bygger på en av Richard Normans grundläggande insikter för tjänsteleveranser: Vad kan vi göra för kunden, så kunden slipper göra det kunden inte vill göra.

www.s-fixit.se

Borätt Forum

Med över 30 år på nacken är Borätt Forum Sveriges ledande forum för kunskapsutveckling i styrelserna i landets bostadsrättsföreningar. Borätt Forum för helt enkel samman de som behöver lära sig med de som kan utbilda. Detta utbyte sker i tidningen Borätt, över webben, under Borättkvällar och via en unik styrelsechat.

www.borattforum.se

DWOQ

DWOQ – Holdingbolaget i gruppen.

www.dwoq.se

DWOQ Europe

Med tiden har vi förstått att vårt sätt att bygga företag även passar för andra geografier än den svenska. 2019 startade vi därför DWOQ Europe i Spanien.
I Spanien erbjuder vi för närvarande två av våra koncept: Fixit! och The Lux AW Club.

Storholmen Förvaltning

Från start var det Storholmen Förvaltning som DWOQ utvecklades från. Storholmen Förvaltning grundades 1993 och har sedan start erbjudit ekonomisk förvaltning till bostadsrättsföreningar i Stockholm. Över tid har nya erbjudanden skapats inom företaget som kompletterar den ekonomiska förvaltningen, såsom teknisk förvaltning, driftansvarig förvaltning och styrelsesupport.

www.storholmen.se

XUQ Consulting

Sättet DWOQ bygger sina företag på är unikt och sättet det görs på vilar på egen forskning och omfattande praktisk erfarenhet. Erfarenheter genererade från DWOQs verksamhet och från andra företag. För att möta efterfrågan från verksamheter utanför DWOQ så har XUQ Consulting bildats.

www.xuq.se

Storholmen 2-2-2

Detta är ett av DWOQs fastighetsskötselföretag. 2-2-2 byggs med inriktning mot ökande kunskapsinnehåll i leveransen och givetvis baserat på det sätt som DWOQs verksamheter ska byggas. 2-2-2 har varit operativt sedan årsskiftet 2014/2015 och har sedan dess tydligt visat att det går att implementera ett modernt teambaserat arbetssätt inom fastighetsskötsel.

www.2-2-2.se

Borätt Forum Projekt

Borätt Forum Projekt är specialiserade på att leda renoveringsprojekt åt bostadsrättsföreningar, har inga kopplingar till entreprenörer och tar inga ”kickbacks” från någon. Vi gör inga påslag på entreprenörernas fakturor utan tar bara betalt för våra tjänster. Borätt Forum Projekt bygger självklart sin verksamhet enligt DWOQs grund för företagsbyggande och har utvecklat en egen projektmodell.

Borätt Forum Projekt

Nyheter

Tankar kring sjukvården

8 juli 2022|

Baserat på vår forskning och alla år av praktik så ställer vi oss frågan varför de flesta observatörer och experter tenderar att se sjukvårdens utmaningar som utmaningar som ska lösas "top-down". Det är, för oss, [...]

Storholmen Förvaltning + 2-2-2 are merging into one company

9 november 2021|

This will help us to reduce our administrative costs and become more efficient through better coordination between our 2-2-2 team and our DAF team. We clearly see that EMD - Energy, Environment & Digitization will affect the [...]

DWOQ Direct söker nya teammedlemmar för start omgående

14 september 2021|

DWOQ Direct söker nya teammedlemmar för start omgående. DWOQ Direct är DWOQ-gruppens kundtjänst. DWOQ växer och breddar samtidigt sitt kunnande och sin affär. DWOQ finns i Stockholm och Palma. Du placeras i Stockholm men måste [...]

Flera nyheter

Mer om DWOQ

Vi ser ständigt nya möjligheter och ibland resulterar dessa i start av bolag.

Mer om DWOQ och våra verksamheter

WIKI-SKRIPT-WRETMAN-BS

Inom DWOQ koncernen arbetar vi med med SCRIPT, WIKI och Business Support. Vår inspiration kommer från Tore Wretmans liv och insatser som vi även valt att uppkalla vårt tankespår efter.

Läs mer om hur vi arbetar