WIKI SKRIPT WRETMAN BS

WIKI-SKRIPT-WRETMAN-BS

Inom DWOQ arbetar vi löpande med något vi kallar för SKRIPT. Detta står för Säkrade Koncept Rutiner Instruktioner Processer och Teammodeller. Eftersom vi inte har några produkter eller patent blir strukturkapitalet oerhört viktigt för oss. SKRIPT är därför vårt sätt att ”tanka av” oss vårt kunnande. Vi har också vår egen Wikipedia-lösning, en kunskapsdatabas som alla medarbetare enkelt når via en app.

Vi tror att ju mer vi arbetar med att säkra vårt strukturkapital ju mer behöver vi arbeta med vår kreativa sida. Inom DWOQ har vi inspirerats av Tore Wretmans liv och insatser. För att hylla den man som så tydligt inspirerat oss har vi valt att uppkalla vårt tankespår efter honom. Vi kallar det helt enkelt för Wretman.

Wretman är tankespåret inom DWOQ i vilket vi samlar alla idéer som är ”utanför boxen”, dvs idéer som vi inte direkt kan eller ska omsättas i nuvarande verksamheter men som är så intressanta att de är värda att spara och eventuellt realiseras senare. Detta är ett sätt för oss att arbeta med allt det kreativa som uppstår i vardagen.

Som ett komplement till ovan nämnda har vi Business support. Business support, BS, är ett supportteam för samtliga team. Stöttningen från BS till teamet handlar om att hjälpa till med rekommendationer utifrån de analyser de gjort. Det kan vara frågor som rör teamets energi, försäljning, vad hög ärendemängd beror på etc.

Slutsatsen utav detta blir därför att – ju mer vi arbetar vårt strukturkapital, dvs med SKRIPT och vår WIKI-lösning, desto mer behöver vi arbeta med Wretman och Business support för att hålla kreativiteten på rätt nivå.

color separator