Wretman

Wretman

De flesta känner till namnet Tore Wretman. Tore var en nydanande entreprenör inom Stockholms restaurangliv. Vem känner inte till Riche, Teatergrillen eller Operakällaren? Inom DWOQ har vi inspirerats av Tore Wretmans liv och insatser. För att hylla den man som så tydligt inspirerat oss så har vi valt att uppkalla vårt tankespår efter honom. Vi kallar det helt enkelt för Wretman.

Wretman är tankespåret inom DWOQ i vilket vi samlar alla idéer som är ”utanför boxen”, dvs idéer som vi inte direkt kan eller ska omsättas i nuvarande verksamheter men som är så intressanta att de är värda att spara och eventuellt realiseras senare. Alla medarbetare inom DWOQ har tillgång till Wretman och vi tar gärna emot medlemmar i Wretman som inte är anställda inom DWOQ.

Startsida Forum

Startsida Forum Wretman

Skapa nytt ämne
Din information:


color separator