Våra verksamheter

Vi investerar i kunskap och arbetssätt i socialt intensiva miljöer.

Vi lever i socialt intensiva miljöer. Vi har lärt oss grunderna i hur de bäst fungerar. En påtaglig aspekt av det socialt intensiva perspektivet på affärs- och verksamhetsutveckling är att innovationsgraden är hög. Inom DWOQ-gruppen upplever vi detta dagligen. Vi ser ständigt nya möjligheter och ibland resulterar dessa i start av bolag.

DWOQ gjorde 2013, via Storholmen Förvaltning, en omstart och har sedan dess utvecklats från att vara ett ekonomiskt förvaltningsbolag för bostadsrättsföreningar till att bli en grupp av enheter som har det gemensamt att de finns i socialt intensiva miljöer. Följande bolag har vi idag i vår grupp:

DWOQ logo
The Lux After Work logo
XUQ Consulting logo
Storholmen förvaltning logo
Fixit! logo
color separator