Borätt Forum har under 2020 vuxit kraftigt. Det är tydligt att Borätt Forums tjänster uppskattas av Sveriges brf-styrelser och därför tas nu ytterligare steg. Vi bygger nu rådgivning, styrelsesupport inom Borätt Forum i kombination med att ekonomisk förvaltning blir en del av erbjudandet.