Under 2019 startar DWOQ ett antal nya verksamheter. XUQ Consuling, Stockholm 647 och MeetPort går i sjön med full kraft i samband med att DWOQ flyttar in i nya lokaler per januari.