För att bättre möta kundbehov och för att skapa en än effektivare hantering av den växande ärendemängden i Fixit! så slås Fixit! och 2-2-2 ihop. Bolaget Fixit! stängs och personalen i Fixit! flyttar till 2-2-2 som organisatoriskt finns i Storholmen Förvaltning. Fixit! som namn behålls och 2-2-2 som namn läggs försvinner. Nya Fixit! kommer att svara för ärendena inom såväl fastighetsskötseln (2-2-2) som Fixit! Pågående uppdrag och ärenden kommer inte påverkas av omorganiseringen.