Borätt forum, Sveriges enda och därmed ledande, mediabolag med exklusiv inriktning mot bostadsrättföreningar växer. Borätt forum antar nu ny form och den redan befintliga nyhetsredaktionen kompletteras med en faktaredaktion. Faktaredaktionen är uppdelad i 3 kompletterande koncept som tillsammans kommer ge en helt ny servicenivå till landets bostadsrättsföreningar. Den redan mycket starka positionen kommer genom etableringen av faktaredaktionen att därför ytterligare utvecklas.

Borätt forums nya faktaredaktion kommer vara en central kugge i förmedlingen av kunskap, nyheter och stöd till styrelserna i landets bostadsrättsföreningar. Till faktaredaktionen finns ett 50-tal ledande partners knutna, var och en med djup specialistkunskap.

Borätt forum når varje månad genom sina olika kanaler ut till landets alla bostadsrättsföreningar. Nyheter och redaktionellt material publiceras löpande via webb, tidning och BF TVs olika sändningsformat.

”Borätt forum för samman de som vill veta med de som vet”