Baserat på vår forskning och alla år av praktik så ställer vi oss frågan varför de flesta observatörer och experter tenderar att se sjukvårdens utmaningar som utmaningar som ska lösas ”top-down”. Det är, för oss, mycket märkligt att en lösning på sjukvårdens utmaningar så gott som alltid handlar om att någon expert ”ska berätta för dem” hur det är och hur det ska bli. ”Dem” är in detta fall de som jobbar i vården. Och då tänker vi, Herre Gud, vi pratar om välutbildade och till synes mycket dedikerade medarbetare. Och så ställer vi oss nästa fråga: nog måste väl de som jobbar i vården sitta på svar på de flesta frågorna? Vår hypotes skulle vara att så är fallet och då handlar det mest om att lösgöra det kunnandet och energin.